Ładowanie

LUG

Page logo
Raport Roczny 2017
EN
MENU

Działalność

nasz rozwój
scroll

LUG W 2017

Międzynarodowe prognozy

Perspektywa rozwoju rynku oświetlenia do 2026 r.

oświetlenie uliczne do:

Inteligentne obiekty wektorowe2

Rynek LED

Segment LED w ramach oświetlenia ogólnego

Segment LED

Oświetlenie ogólne

rynek led

Źródło: „Lighting the way: Perspectives on the global lighting market”, McKinsey&Company 2012r., second edition.

Czynniki rozwoju branży

Międzynarodowe prognozy dotyczące globalnego rynku oświetleniowego wskazują również, że jego wartość w 2020 roku osiągnie poziom około 100 miliardów euro.

Strategiczne Kierunki Rozwoju

"W ramach strategicznych kierunków rozwoju na lata 2017 – 2021,zostały wyznaczone podstawowe obszary zmian LUG, a motorem napędowym jest podejście zorientowane na człowieka, zarówno w odniesieniu do wnętrza organizacji, jak i całego jej otoczenia."

Inteligentne obiekty wektorowe212

misja

Tworzymy innowacyjne światło dla życia z pasją

wizja

Międzynarodowy lider innowacyjnych rozwiązań oświetleniowych