Ładowanie

LUG

Page logo
Raport Roczny 2017
EN
MENU

O firmie

nasza tożsamość
scroll

List Prezesa

Za nami dwanaście miesięcy wytężonej pracy 576 osobowej załogi pracującej w 7 spółkach Grupy LUG, które przyniosły rekordowe wyniki finansowe. Przychody spółki wzrosły o 18 procent i wyniosły ponad 142 mln zł, co pozwoliło nam wypracować zysk netto w kwocie ponad 7 mln zł. Biznesowo, był to najlepszy rok w trzydziestoletniej historii spółki.

Ryszard Wtorkowski

Prezes Zarządu LUG S.A.

Globalny zasięg LUG

map-global-lug

56%

przychodow z eksportu

12

oddziałow w Polsce

5

oddziałow zagranicznych

7

spółek Grupy Kapitałowej

70

rynków działania

Giełdowa historia LUG

Grupa Kapitałowa LUG S.A.

Spółką dominującą jest LUG S.A., realizująca funkcje zarządcze i kontrolne wobec pozostałych podmiotów zależnych.

Spółka powstała w 1989 roku w formie spółki cywilnej. Obecnie posiada 100% udziałów w spółkach zależnych: LUG Light Factory Sp. z o.o., LUG GmbH, LUG Lighting UK Ltd., T.O.W. LUG Ukraina. W pozostałych spółkach Grupy Kapitałowej udział wynosi odpowiednio: LUG do Brasil Ltda. (65% udziałów), BIOT Sp. z o.o. (51% udziałów) oraz LUG Argentina SA (50% udziałów).

  • 100% udziałów

  • 100% udziałów

  • 65% udziałów

  • 100% udziałów

  • 50% udziałów

  • 51% udziałów

Zarząd LUG S.A.

Ryszard Wtorkowski

Prezes Zarządu LUG S.A.

Mariusz Ejsmont

Wice-Prezes Zarządu, Dyrektor Techniczny

Małgorzata Konys

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Iwona Wtorkowska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Pozostali członkowie Rady Nadzorczej:

Inteligentne obiekty wektorowe

Renata Baczańska

Członek Rady Nadzorczej

Inteligentne obiekty wektorowe1

Zygmunt Ćwik

Członek Rady Nadzorczej

Inteligentne obiekty wektorowe1

Eryk Wtorkowski

Członek Rady Nadzorczej

Inteligentne obiekty wektorowe1

Szymon Zioło

Członek Rady Nadzorczej

Liczba pracowników

number-employee 527 w 2016 465 w 2015 576 w 2017
59 % mężczyzn
41 % kobiet
education-employee